Oldalmenü
Diavetítő
Naptár

EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS

                                                                          (BIANCO  MINTA)

 

              amely létrejött egyrészről a Baraka Alapítvány(2119 Pécel, Huba Vezér u 3/b.,

              képviselő Fekete Gábor programigazgató Úr)  másrészt a (képviselő: Igazgató ) között,

              az alábbi feltételekkel:

 

 

 

1.  A Baraka Alapítvány (továbbiakban Támogató) vállalja, hogy a 2009.évi 3399/5/7. számú támogatási keret terhére a 2009-2010. és a 2010-2011. tanév folyamán vállalja

  a "Játszani is engedd" projektjének kivitelezését a megállapodásban szereplő közoktatási intézményben. Vállalja   x  osztály ( x  diák) számára a jelzett két tanévben  30 demonstrációs foglalkozás (projektnap, osztályfőnöki óra, stb. formában) megtartását.

 

2.  A Támogató vállalja továbbá, hogy a Támogatott intézmény a pályázatban jelzett x  fő pedagógusa számára megszervezi és 2011 augusztus 31-ig lebonyolítja az OM 1221./2/2001. számú akkreditált 120 órás tanár továbbképzési programot.

 

3.  A   Támogatott intézmény vállalja, hogy a pályázati programban részt vevő x  fő diák számára szükséges "Ismerd meg önmagad" című tankönyv-szöveggyűjtemény (költsége 2000 Ft.-/db) beszerzését megszervezi és a  költségét:   x ezer forintot, azaz x  forintot  2009 április 30- ig készpénzes/átutalásos (Baraka Alapítvány 73200165-11208697.számú számlaszám) fizetési formában rendezi.

 

4.  A Támogató továbbá vállalja, hogy folyamatos szakmai-mentálhigiénés és a képzést követően pedig szupervíziós segítséget ad a  Támogatott intézmény pedagógusai számára tanácsadás, szupervízori, mentori, mediátori vagy szervezetfejlesztői formában.

 

5.  A Támogató és Támogatott jelen szerződéssel kifejezik együttműködési szándékukat arra vonatkozólag, hogyha a következő két tanév során olyan pályázati lehetőség kerül bármelyikük tudomására, amely közös pályázást igényel, arról tájékoztatják egymást és közös döntést követően vállalják a pályázati együttműködést.

 

6.  Jelen szerződés mindkét fél közös egyetértésével jött létre és azt az érintettek hivatalos képviselői, mint akaratukkal egyezőt írják alá.

 

 

 

 Kelt: Budapest, 2009 április         .

 

 

?......................................................                 ?..............................................

    A Támogató részéről        PH.                                    A Támogatott részéről     PH.                     

                                                                              

    Fekete Gábor                                                                     

    Programigazgató                                                                  Igazgató/Képviselő

    Baraka Alapítvány